Trasy oraz informator dla uczestników biegu

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informatorem dla zawodników. W informatorze znajdziecie harmonogram zawodów, trasy dla dorosłych oraz dzieci, punkty odżywcze, informacje dotyczące obowiązkowego wyposażenie na poszczególnych dystansach i wiele innych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Informator dla zawodnika – kliknij

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna
Upoważnienie do odbioru pakietu startowego
KARTA DRUŻYNY
Przeniesienie pakietu startowego

TRASA 42 KM

TRASA 21 KM

TRASA 10 KM

Trasy dla dzieci