Ważne informacje przed startem!

WAŻNE INFORMACJE PRZED KRÓLEM PARKU!

Informacje dotyczą zawodników na dystansie 60 km, 21 km oraz Nordic Walking-10 km

  1. Otwarcie Biura zawodów(akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych, itd.:
  • Hala OSiR w Mosinie przy Szkolnej 1:

Czwartek 20.04.2017 w godzinach 10:00 – 21:00

Piątek 21.04.2017 w godzinach 10:00 – 21:00

  • Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

Sobota 22.04.2017 w godzinach 7:30 – 10:00

  1. Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji w biurze zawodów.
  2. Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 22 kwietnia 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. – oświadczenie dostępne poniżej
  3. W przypadku odbioru pakietu za inną osobę potrzebne jest upoważnienie, które dostępne jest poniżej
  4. Parkingi dla uczestników biegu są dostępne w  pobliżu Dyrekcji WPN – czynne w dniu 22.01.2017 od godziny 7:00  Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
  5. Organizator zapewnia szatnię oraz natryski dla uczestników biegu w dniu 22.04.2017 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, w godzinach 9:00 – 20:00.

Program minutowy w dniu 22.04.2017 r.:

7:30-10:00 Akredytacja zawodników w biurze zawodów

8:30 – start zawodników na dystansie 60 km

10:30 – start zawodników na dystansie 21 km

10:45 – start zawodników Nordic Walking na dystansie 10 km

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego na bieg