DOKUMENTY

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego dla dziecka

Przeniesienie pakietu startowego

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

karta drużyny