KONTAKT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

estera.wekwert@mosina.pl
osir@mosina.pl

tel. +48 61 813 29 03